Кондиционна тренировка ( СРЯ ) 12:30


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е утре, 7 декември 2022 от 12:30