Кондиционна тренировка ( ПЕТ ) 12:30


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е петък, 9 декември 2022 от 12:30