ТАБАТА ( НЕД ) 10:00


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е утре, 23 януари 2022 от 10:00