Кондиционна тренировка ( НЕД ) 10:00


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е неделя, 11 декември 2022 от 10:00