ТАБАТА ( НЕД ) 10:00


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е неделя, 20 юни 2021 от 10:00