Функционална тренировка ( ЧЕТ ) 12:30


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е четвъртък, 5 октомври 2023 от 12:30