Правилник за вътрешния ред

ЧАСТ I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между Спортна зала "The Hall" и посетителите (клиентите) при предоставяне на услуги от Спортна зала "The Hall" .
1.2. Работното време на Спортна зала "The Hall" е от 08:30-14ч./16:30-21:30ч.за периода от понеделник до петък и от 08:30-14:30ч. в събота и неделя.
1.3. Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията, а притежателите на карти предварително се регистрират на рецепция, за да им бъде даден достъп. Сума, заплатена за предоставяне на каквато и да е услуга от Спортна зала "The Hall" не се възстановява.
1.4.    Всеки посетител е длъжен:
 - да спазва настоящия ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД;
 - да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на Спортния център;
 - да пази имуществото на Спортния център;
 - да носи отговорност за личните си вещи;.
1.5. Спортна зала "The Hall" се задължава:
 - да съобщава своевременно за промени в ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД;
 - да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове;
 - да контролира за спазването на ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД от всички посетители;
 - да поддържа съоръженията в Спортния център в технически изправен вид;.
1.6. С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други, свързани с това дейности, Спортна зала "The Hall" има право временно да ограничи или преустанови достъпа на определени услуги или помещения.

ЧАСТ II.  ДОСТЪП ДО СПОРТНИЯ ЦЕНТЪР
2.1.     Посетителите на Спортния център са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.
2.2.     Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло.
2.3. Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на Спортна зала "The Hall".
2.4.     Всеки посетител е задължен да обува калцуни за еднократна употреба при всяко влизане в обекта.
2.5.     Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено!
2.6. Клиент, който не спазва ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД, хигиенните изисквания, не опазва имуществото на Спортна зала "The Hall" или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.
2.7. Шкафчетата са на разположение на посетителите в Спортния център само за времетраенето на тяхното посещение. Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни. Спортна зала "The Hall" не носи отговорност за откраднати вещи и ценности от шкафчетата.
2.8.     Шкафчетата извън съблекалните се ползват от клиенти, които са в спортно облекло и се налага единствено да обуят чисти, спортни обувки.
2.9.     Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.
2.10. Всеки посетител в Спортна зала "The Hall" се задължава да ползва услугите и съоръженията в центъра, като се съобразява с общото си здравословно състояние и физически възможности. Спортна зала "The Hall" не носи отговорност за контузии, травми и инциденти, възникнали в резултат на неподходящото здравословно и физическо състояние на посетителя.
2.11. В случай че посетител в Спортна зала "The Hall" използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от Спортния център, в нарушение на настоящия правилник, Спортният център не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

ЧАСТ III.  ДЕЦА
3.1.    Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.
3.2.    Деца под 14 г. могат да посещават спортен клас за възрастен, ако са придружени от възрастен през цялото време, и е изцяло отговорност на възрастния придружител да ги наблюдава.
3.3.    Деца под 14 г. се допускат в Спортния център и ако са с персонален инструктор или част от мероприятие, организирано от Спортната зала. Спортната зала си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение.
3.4.    В обявените Детски спортове се допускат деца навършили 4 годишна възраст, без придружител.
3.5.    Спортната зала разполага с детска стая, в която деца, които не спортуват, могат да изчакват спортуващ възрастен придружител. Служител на залата обгрижва и наблюдава деца на възраст от 0+ години, само в дневните работни часове на Спортната зала от 8:30 ч. до 14:00 ч., от понеделник до петък. В останалите часови работни интервали, служител на залата само наблюдава децата.
3.6.    Служителите на Спортна зала The hall не носят отговорност за деца със здравословни, психически и физически проблеми.

ЧАСТ  IV.   АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ
4.1. За да получат карта за достъп от Спортна зала "The Hall" , посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на Спортния център и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.
4.2. Абонаментната карта закупена от Спортна зала "The Hall" НЕ Е лична и може да бъде предоставяна на друг, с изключение на карта за Канго Джъмпс за 4 посещения, която е поименна и лична.
4.3. Абонаментната карта закупена от Спортна зала "The Hall" е със срок на валидност един месец от датата на издаване, освен в случаите, когато изрично не е упоменато друг срок.
4.4.     Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават Спортния център и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани от персонала на Спортния център. Спортният център си запазва правото да откаже достъп при непредставяне на карта или съмнения за некоректност.
4.5.     Всяка злоупотреба с абонаментни карти ще доведе до незабавно прекратяване на абонамента без възстановяване на всякакви суми, заплатени до момента.
4.6.     Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение, съгласно ценоразписа си. Цените се определят от Спортния център и могат да бъдат променяни по всяко време.
4.7.     Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на Спортния център в брой или по банков път.
4.8. Спортна зала "The Hall" работи с Multusport карти.
4.9. Картата Multusport е ЛИЧНА!
4.10. Картата Multusport е валидна само при предоставяне на документ за самоличност. Посетителят притежател на карта Multusport е задължен при всяко посещение да показва картата и документът за самоличност на рецепция. При липса на документ за самоличност, служителят няма право да допусне трениращия в Спортния център.

ЧАСТ  V.   РЕЗЕРВАЦИИ
5.1. Спортна зала The hall предоставя резервационна система за часовете по INSANITY, PIYо и Kangoo Jumps, която се осъществява на линк за резервация: http://beta.thehall.bg/
5.2.     Тя НЕ Е задължителна и всеки има право да посещава посочените часове без резервация, при условие че има свободни места.
 5.3.    Системата работи с депозит от 10 лв.
5.4.     Депозитът е валиден за всички часове в залата, които изискват записвания (Kangoo Jumps, PiYo, Insanity).
5.5.     Целта на депозита е да мотивира всички клиенти да постъпват отговорно към своите резерации и в случай на невъзможност да присъстват - да ги канселират своевременно (до 30 мин. преди началото на часа).
5.6.     Ако клиентът не откаже своята резервация и не посети часа, ще бъдат удържани 5 лв. от депозита.
5.7.     Депозитът (или остатък от депозита) може да бъде възстановен на клиента по негово желание, по-всяко време.
5.8.     Системата допуска правенето на резервация без депозит САМО веднъж, за да се улеснят новорегистрираните. Съответно при посещение на конкретния час, за който сте направили резервация, ако желаете да продължите да посещавате посочените тренировки и да правите резервации, е необходимо да платите на касата в Залата или по банков път депозита в размер на 10 лв.
5.9.     Ако клиентът вече има оставен депозит при нас, може да се регистрирате, да направите еднократна резервация и при посещение в Залата или чрез обаждане и проверка, да въведем вашия депозит.
5.10.   При изчерпване на депозита, клиентът губи право на резрвация до внасянето на нов депозит.
5.11.   Един потребител може да прави резервации за още двама трениращи (те може да не са регистрирани в системата), ако има внесен депозит в размер на 20лв.
5.12.   Ако клиентът закъснява за часа, трябва да уведоми залата чрез SMS или обаждане, за да знаят, че че го очакват.
5.13.   Ако местата са изчерпани, клиентът може да се възползва от автоматично известяване при освободено място. Автоматичното известяване НЕ осигурява резервация за съответния час! То съобщава, че има освободено място и съответно е необходимо клиентът да влезе в системата за резервации и да резервира желания час.
5.14.   Депозитът важи включително и за претежателите на Multisport карти.
5.15. За всички останали спортни занятия посочени в графика на Спортна зала The hall, не са необходими предварителни резервации.
5.16. Спортната зала може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи посетителите ще бъдат предварително уведомявани.