Детски кът

 Спортната зала разполага с детска стая, в която деца, които не спортуват, могат да изчакват спортуващ възрастен придружител. Служител на залата обгрижва и наблюдава деца на възраст от 0+ години, само в дневните работни часове на Спортната зала от 8:30 ч. до 14:00 ч., от понеделник до петък. В останалите часови работни интервали, служител на залата само наблюдава децата.