ТАБАТА ( НЕД ) 10:00


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е неделя, 5 май 2019 от 10:00