ТАБАТА ( СРЯ ) 20:00


  • Времетраене 01:00

Следващата тренировка е днес, 17 юли 2019 от 20:00